SKV info

Her finder du information om SKV, samt direkte links til opdaterede dokumenter hos SKV.

Bemærk at det er ikke tilladt at udfylde SKV dokumenter med håndskrift. I så fald bliver de afvist.

SKV2-blanket

Denne blanket skal du bruge til at ansøge om:

  • Våbenpåtegning
  • Fornyelse
  • Foreningsskift 
  • Flerbrugertilladelse.

Hent SKV-blanket 2 her (Revideret: 17. januar 2022) – blanketten består af 1 side.

Forretningsgange:
Herunder finder du en beskrivelse af forretningsgange ved SKV 2-ansøgningen
Forretningsgange ved SKV-2 (Revideret 10. september 2019)

Oplysningsskema:
Dette skema skal udfyldes og vedlægges, når der ansøges om pistol eller revolver, hvis

  • Våbnet er større end kaliber .32
  • Våbnet er kaliber .32, og det er skyttens 3. våben i kaliber .32 og derover
  • Våbnet er 3. våben i kaliber .22.

Hent oplysningsskema her

Bemærk.
På oplysningssedlen skelnes der ikke mellem pistoler og revolvere, dvs. to 9mm pistoler og en .38 revolver regnes som 3 våben i samme gruppe og her skal der argumenteres for behovet i oplysningsskemaet.

Se eksempel her

Der gives kun tilladelse til 6 grovvåben og normalt kun 2 i hver kalibergruppe, men der kan typisk dispenseres herfra, hvis man kan dokumentere et behov, så længe det er max. 6 i alt

Det er altid OK at have to revolvere og to pistoler i samme gruppe.

9mm, 38 Special, 38 Super, 357 Sig og 357 Magnum er samme gruppe.
45ACP, 44 Special og 45 Colt er samme gruppe.
40 S&W er i en gruppe for sig selv.

Positivlisten med rifler som kan SKV registreres.

Import af våben:
Ved import af våben, ansøges på SKV2 inkl. evt. oplysningsskema på vanlig vis.
Eneste forskel er, at importansøgning vedlægges SKV2 ansøgningen.

Hent blanket til import af våben her

SKV3-blanket

Denne blanket skal du bruge til at ansøge om:

  • Adgang til din forenings våbenopbevaring
  • Transporttilladelse. 

Ansøgningen består af 1 side.

Hent SKV-blanket 3 her (Revideret: 19. december 2018)

Transporttilladelser:
Benytter du et lånt våben? Så skal du bære en gyldig transporttilladelse til våbnet. Du skal på forhånd være godkendt på SKV 3-blanket eller have egen våbenpåtegning.

Hent transporttilladelser her (Revideret: 5. marts 2018)

SKV6-blanket

Denne blanket skal du bruge som skytteforeningsmedlem til:

  • at få overladt foreningens eller dens medlemmers skydevåben til brug på foreningens skydebaner

Hent SKV-blanket 6 her 

SKV6-blanketten skal sendes til Politiets Administrative Center PAC.

Den samlede liste over SKV blanketter kan findes på: https://www.skv.dk/blanketter/