Datoer for 200m skydning i 2021

April:
6/4
13/4

Maj:
4/5
18/5

Juni:
1/6
15/6
29/6

Juli:

August:
3/8
10/8
24/8

September:
7/9
21/9